Upis učenika u 1. razred

 

29.02.2024 10:08
Slika
 
ŠKOLSKI OBVEZNICI  
Član 6. (Obavezno obrazovanje)
(1) Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, i obezbjeđuje se svoj djeci. Dijete, u smislu ovog zakona, je svako lice do navršene osamnaeste godine života.
(2) Obavezno obrazovanje počinje u kalendarskoj godini u kojoj dijete do 1. septembra navršava šest godina života i traje do navršene petnaeste godine života.
(3) Ministarstvo može na zahtjev roditelja, staratelja ili usvojioca (u daljem tekstu: roditelji) dozvoliti raniji početak obaveznog obrazovanja za dijete koje do 31. decembra navršava šest godina života, odnosno jednu godinu odgođenog početka obaveznog obrazovanja, ukoliko je to u najboljem interesu djeteta.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS PRVI RAZRED
1. Potvrda o mjestu prebivališta djeteta (CIPS), 
2. Ljekarsko uvjerenje djeteta sa vakcinalnim statusom, 
3. Izvod iz matične knjige (rodni list) djeteta, 
4. Rodni list roditelja ili staratelja (Oba roditelja).

Za djecu koja nisu boravila u predškolskim ustanovama bit će organizovan obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja u prostorijama škola. Za obavezan vid predškolskog odgoja, roditelji prilikom upisa djeteta u prvi razred trebaju dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete (kopiju) i kopiju ljekarskog uvjerenja kao i Pedagoški karton.
0 0
© 2024 osrainci.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR