UPOSLENICI

Menadžment škole

Slika
Sadika Mehmedović,
direktor škole
Slika
Amira Gutić,
pomoćnik direktora škole
Slika
Melisa Ćurtović,
pedagog škole
Slika
Dženisa Džambić Mehić,
sekretar škole
Slika
Sabina Hasanović,
finansijski radnik
Slika
Emir Mešić,
bibliotekar

Nastavno osoblje

Slika
Amira Gutić, 
nastavnik bosanskog jezika
Slika
Edina Ahmetović, 
nastavnik bosanskog jezika
Slika
Inesa Numanović, 
nastavnik bosanskog jezika
Slika
Dženisa Halilović,
nastavnik engleskog jezika
Slika
Adisa Osmić, 
nastavnik engleskog jezika
Slika
Arnaut Nedžad,
nastavnik engleskog jezika
Slika
Enisa Mujanović,
nastavnik njemačkog jezika
Slika
Adis Džuzdanović,
nastavnik njemačkog jezika
Slika
Muhamed Šmigalović,
nastavnik matematike
Slika
Edita Mustafić,
nastavnik matematike
Slika
Alma Kasapović,
nastavnik fizike
Slika
Jasmina Husić Gačanović,
nastavnik fizike
Slika
Sena Musić,
nastavnik biologije i hemije
Slika
Bilal Huremović,
nastavnik biologije
Slika
Senad Mešić,
nastavnik historije i geografije
Slika
Asim Pilavdžić,
nastavnik historije i geografije
Slika
Halida Suljkanović,
nastavnik historije i geografije
Slika
Nihad Mešić,
nastavnik muzičke kulture
Slika
Šefik Suljkanović,
nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Slika
Zijad Džafić, 
nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Slika
Mirza Morankić, 
nastavnik muzičke kulture
Slika
Mehmedalija Mehmedović,
nastavnik likovne kulture
Slika
Mirela Mujanović,
nastavnik likovne kulture
Slika
Jasmin Suljkanović,
nastavnik informatike
Slika
Džemail Isić,
nastavnik tehničkog odgoja i informatike
Slika
Aldin Mustafić,
nastavnik tehničkog odgoja
Slika
Rijad Imamović,
nastavnik islamske vjeronauke
Slika
Merjem Štulanović-Imamović,
nastavnik islamske vjeronauke
Slika
Hidajet Gutić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Nedžad Džafić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Amira Aljukić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Ferida Valjevac,
nastavnik razredne nastave
Slika
Enisa Suljkanović,
nastavnik razredne nastave
Slika
Edina Džafić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Jasmina Aljić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Subhija Suljkanović,
nastavnik razredne nastave
Slika
Edina Bukvar,
nastavnik razredne nastave
Slika
Muhamed Sakić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Edina Imamović,
nastavnik razredne nastave
Slika
Nihada Ramić ,
nastavnik razredne nastave
Slika
Nihada Pjanić ,
nastavnik razredne nastave
Slika
Elizabeta Mustafić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Sejdina Požegić,
nastavnik razredne nastave
Slika
Havka Borogovac,
nastavnik razredne nastave
Slika
Suada Džananović,
nastavnik razredne nastave

Pomoćno osoblje

Slika
Zijad Mešić,
domar-ložač
Slika
Smajil Salihović,
domar-ložač
Slika
Hava Pilavdžić,
higijeničar
Slika
Mirsad Mešić,
higijeničar
Slika
Avdo Bešlić,
higijeničar
Slika
Fehrija Mešić,
higijeničar
Slika
Edis Hasanović,
higijeničar
0 0
© 2024 osrainci.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR